U bevindt zich op: Home NL Afdelingen Seniorenclub Lidmaatschap

Lidmaatschap

De Seniorenclub is opgericht voor oud-medewerk(st)ers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven Biologicals (BBio) en Projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek terrein (PD_ALT) die de dienst hebben verlaten met een pensioenregeling. De echtgeno(o)t(e),partner, weduwe of weduwnaar kan als introductielid deelnemen aan de activiteiten. Voor alleenstaande leden is het ook mogelijk een introductielid aan te melden.

Leden van de Seniorenclub kunnen gebruik maken van de kortingsovereenkomsten en ander aanbod van de PeeVee. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervallen alle rechten op kortingsovereenkomsten.

De contributie bedraagt € 15,00 per persoon per jaar voor zowel leden als introductieleden, te voldoen per 1 januari op Bankrekening NL19INGB0000631730 ten name van de penningmeester Seniorenclub PVRIVM.

Aanmeldformulier PDF

Digitaal aanmeldingsformulier

Machtiging Seniorenclub

Infoblad Seniorenclub

Zoeken:

Service